top of page
Hjem

Velkommen

Jeg driver en liten privat praksis i Vestby på onsdager. Min erfaring fra det offentlige helsevesen strekker seg over 30 år og gjennom de fleste områder av psykiatrien. Timer på kveld

Om å komme videre
Det første skrittet mot målet
“Hemmeligheten bak å komme videre, er å starte”

MARK TWAIN

Informasjon 

Kveldspraksisen

Informasjon

Kveldspraksisen min i Vestby er helprivat. Dermed vil du ikke trenge henvisning fra lege. Den drives uten driftstilskudd og betaling av timene står du for selv. Betaling på VIPPS etter hver time. Det er enkel adkomst med tog fra Oslo (25min) og Moss (15min). Praksisen holder åpent onsdager fra 1700-2100

Kjetil Horn psykiater

Min erfaring

Kompetanse

Erfaringsbakgrunnen min er 30 år i det offentlige helsevesen. Jeg har arbeidet i poliklinikk og akutt psykiatri og vært leder ved DPS. På den måten mener jeg å ha god kjennskap til de fleste psykiatriske lidelsene hos voksne - både utredning og behandling

  • Utredning og behandling av psykiske lidelser voksne

  • Samtaleterapi og medisinering

  • Inngående kjennskap til psykisk helsevern

  • Angstlidelser og depresjoner

  • Psykoser og bipolare lidelser

  • Stressrelaterte tilstander og kriser

Utdannelse

  • Medisinstudiet i Tromsø, Cand Med 1992

  • Spesialist i psykiatri, 2001

  • Spesialist i kognitiv adferdsterapi, 2007

  • Spesialist i psykodynamisk psykoterapi, 2017

Ventetider og kontakt

Jeg har ikke ledig kapasitet pr 1.7.24 (oppdateres månedlig) til nye pasienter. Send allikevel en mail til post@drhorn.no eller bruk skjema under. Så tar jeg kontakt tilbake. Da kan vi avklare hva som er gode tiltak for deg videre fremover. Ofte vil ventetid på behandling være kort

Konsultasjon / pris

Konsultasjon / pris

Utredning og behandling hos psykiater i en helprivat virksomhet kan bli kostbart. For å skape størst mulig forutsigbarhet, har jeg satt sammen ulike "pakker" av konsultasjoner. En meningsfull serie består ofte av en avklaring av diagnose / utfordringer og følges av samtaleserie, medisinering eller en kombinasjon av disse. Vi kan også avtale individuelt hvordan vi legger opp en serie som gir best mulig mening for deg

Psykoterapi

Terapi: timene 1-20 a 45min 1500,-

Egner seg til avklaring av tilstanden (1-2 timer). Så følger en avtalt korttids psykoterapi med fokus på målene du har for behandlingen. Denne er gjerne 7-20 timer a 45 minutter

Avklaring av tilstanden

Terapi: timene 20-40 a 45min 1000,-

I de fleste behandlingene vil 7-20 timer være tilstrekkelig. Dersom vi begge er enige om at langtidsbehandling utover 20 timer vil være nyttig, så er prisen lavere. Behandlinger utover 1 år vil sjeldent være aktuelt

Apotek

Medisinering: 30min 1000,-

Egner seg etter avklaring av diagnose (1-2 enkelttimer) som en eller flere konsultasjoner a 30 minutter der hovedvekten er på medisinering

Kontakt

Kontakt

Start med å sende en melding gjennom skjema. Legg igjen ditt telefonnummer og mail. Jeg ringer deg tilbake. Da finner vi ut om konsultasjon hos meg blir riktig for deg. Vi kan også kommunisere på mail

Telefon og mail

Besøksadresse

Vestbytorget

Mølleveien 4

1540 Vestby

Takk for at du sendte inn!

bottom of page